Quê hương tôi cứ mãi điêu linh - Kỳ 15 (Huỳnh Tâm)


 Trung Cộng tiết lộ bí mật mô hình "Con đường Cộng sản Việt Nam đến Đại lục" (Hưng quốc) do Mao Trạch Đông tạo ra, qua trung gian Hồ Chí Minh thực hiện tại Việt Nam. Nguồn: tài liệu Huỳnh Tâm. [1]

Hồ Tập Chương thay mặt Việt Cộng thông truyền bí mật thư cho Trung Cộng.
Ngày 01 Tháng 10 năm 1949, công bố Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc, đồng lúc chờ đợi, tình hình của Cộng hòa Dân chủ Việt Nam và Đảng Cộng sản Đông Dương, lãnh đạo của Hồ Tập Chương, Trung Cộng cho rằng Việt Minh không thể thành lập nhà nước trước hơn Trung Cộng như vậy không thỏa đáng sự công nhận ngoại giao.
Trong khi đó phần lớn, bao gồm các trung tâm chiến lược, đường cảng, thành phố, vùng lãnh thổ và cơ sở tài sản khác ở Việt Nam vẫn nằm trong tay của quân đội Pháp, phần lãnh thổ Việt Nam tại biên giới Trung-Việt hoàn toàn kiểm soát bởi quân đội Pháp. Chính phủ Cộng hòa Dân chủ của Hồ Tập Chương, các cơ quan hàng đầu quân đội chỉ có thể được di chuyển từ Hà Nội đến các khu rừng sâu núi phía Tây Bắc, chính Trung Cộng viện trợ hàng đầu, cho Hồ mở cuộc chiến chống Pháp. Tại thời điểm này, cộng đồng quốc tế không có một sự công nhận quốc gia của nước Cộng hòa Dân chủ Việt Nam, cũng không phải bất kỳ tổ chức quốc tế để thiết lập liên lạc với Việt Nam. Như một số phương tiện truyền thông phương Tây đã nói, nước Cộng hòa Dân chủ của Hồ Tập Chương một "bóng ma" Trung Cộng. Vì vậy, không được quốc tế công nhận, cũng không nhận được bất kỳ trợ giúp nào.

Tuy đảng Cộng sản chiến thắng tại Trung Quốc, nhưng bất lực chiến đấu chống Pháp vì vậy Mao vui mừng cần phía trước có Hồ Tập Chương lãnh đạo Đảng Cộng sản Đông Dương, nhưng cũng làm cho Mao mất một năm lo lắng. Từ đó Hồ có những quyết định liên lạc với Đảng Cộng sản Trung Quốc bằng điện báo, và yêu cầu viện trợ mới của Trung Quốc.
Tháng 9 năm 1949, Hồ Tập Chương quyết định gửi hai tình báo Hoa Nam bí danh Lý Bích Sơn (Lee Bishan) Bộ trưởng Ngoại thương chính phủ Việt Minh, Nguyễn Đức Thụy (Ruande Rui), cụ thể là Lý Bích Sơn (Li Bishan), người của Đảng Cộng sản Đông Dương, và Nguyễn Đức Thụy (Ruande Rui) thay mặt cho Cộng hòa Dân chủ Việt Nam, khi Ngoại trưởng của Trung Quốc ở nước ngoài, Đông Dương Đảng Cộng sản, giám đốc Văn phòng ở nước ngoài của Trung Quốc giao. Nguyễn Đức Thụy (Ruande Rui), thành thạo trong Đông Dương Đảng Cộng sản Trung Quốc cán bộ, là bản sắc của thương nhân nước ngoài) hai đồng chí là đại diện của Đảng Cộng sản Việt Đông Dương, Bắc Kinh, để xây dựng lại cuộc chiến của họ về giải phóng vì liên lạc bị gián đoạn cả hai đảng, yêu cầu vũ khí, đạn dược và trợ giúp y tế và tài chính cho Ủy ban Trung ương CPC. Để kết thúc này, một bức thư viết tay Trung Quốc Hồ Chí Minh, yêu cầu họ Chu Ân Lai và Đặng Dĩnh Siêu chịu trách nhiệm cung cấp mọi phương tiện cho họ.

Tình báo Hoa Nam bí danh Lý Bích Sơn (Lee Bishan) Bộ trưởng Ngoại thương chính phủ Việt Minh. Nguồn: tài liệu Huỳnh Tâm.

Để giữ bí mật, vào lúc bắt đầu của bức thư, Hồ Chí Minh sử dụng để gọi đây là "恩哥颖 chị em", các nội dung trong những nơi thư để làm kinh doanh giữa các bạn bè và thân nhân của những cách để đại diện. Hồ Chí Minh đã viết trong bức thư của mình: "Anh trai và Gejie so với các năm khác, và luôn luôn nhớ, và có rất nhiều tâm trí để cho bạn biết." "Thay mặt cho các cửa hàng rộng rãi anh trai tuyệt vời chúc mừng sự phát triển của công ty", "kinh doanh cửa hàng rộng rãi trong những năm gần đây. khá tốt, thời gian là bãi muốn chiến đấu, chiến đấu để giành chiến thắng ở phía bên kia, tôi xin gửi đến hai tay chân đẩy nhanh để cầu xin các bạn giúp đỡ. "chữ ký ở cuối thư, bằng cách sử dụng một bút danh Hồ Chí Minh trong Chiến tranh Trung Nhật ở Trung Quốc đã sử dụng" Hu. "


Tháng 11 năm 1949, Li Bishan, Ruande Rui đến Bắc Kinh, những lá thư bí mật với Lưu Thiếu Kỳ, và truyền đạt các yêu cầu cho một sự công nhận ngoại giao mới của Trung Quốc của Hồ Chí Minh và quân đội Việt Nam và hỗ trợ chính trị của một lá thư bí mật. Kể từ đó, hai bên xây dựng lại các liên kết điện báo. Uỷ ban Trung ương CPC cũng bắt đầu nghiên cứu và tham vấn với hai đại diện của thành lập quan hệ ngoại giao và hỗ trợ các vấn đề liên quan. 28 tháng 12, Ủy ban Trung ương CPC gọi Hồ Chí Minh, đồng ý rằng "lập tức quan hệ ngoại giao giữa Trung Quốc và Việt Nam," nhưng "để đạt được điều này, Ủy ban Trung ương CPC với Đảng Cộng sản Việt Nam đề nghị Trung ương: có đồng chí Hồ Chí Minh, thay mặt nước Cộng hòa Dân chủ Việt Nam đã ban hành một tuyên ngôn công cộng , tuyên bố sẵn sàng để thiết lập quan hệ ngoại giao và phát thanh quốc gia ...... bằng các phương tiện của bạn. "
Khi nhận Central Telegraph CPC, Hồ Chí Minh vào ngày 14 Tháng 1 năm 1950 tuyên bố với các chính phủ trên thế giới tuyên bố :. "Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Việt Nam là chính phủ hợp pháp duy nhất của tất cả người dân Việt Nam với lợi ích chung của nhân dân, Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Việt Nam sẵn sàng thiết lập quan hệ ngoại giao với bất kỳ chính phủ sẵn sàng hợp tác trong một sự bình đẳng phù hợp và tôn trọng lẫn nhau đối với chủ quyền quốc gia và cơ sở lãnh hải, tìm kiếm sự phòng thủ chung của hòa bình và dân chủ thế giới. "Ngày hôm sau, các Bộ trưởng Ngoại giao nước Cộng hòa Dân chủ Việt Nam, Huang Mingjian đã gửi một bức thư cho Thủ tướng Chu Ân Lai Bộ trưởng Ngoại giao, tuyên bố rằng "sự công nhận của chính phủ do Cộng hòa của Chủ tịch Mao Trạch Đông dân của Trung Quốc", "quyết định thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức với Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, và để trao đổi đại sứ." 18, Huang Mingjian Chu Ân Lai trả lời: ". Nhân dân Trung ương Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Việt Nam là sẵn sàng thiết lập quan hệ ngoại giao và đại sứ trao đổi, quan hệ ngoại giao giữa hai nước nhằm củng cố và tăng cường tình hữu nghị và hợp tác giữa hai nước" Thừa nhận và bày tỏ sẵn sàng ở Trung Quốc Sau khi thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam, Liên Xô, Bắc Triều Tiên và Đông Âu, các nền dân chủ của nhân dân đã được công nhận Chính phủ Trung Quốc và EU cũng Cộng hòa Dân chủ Việt Nam. Cho đến nay, nước Cộng hòa Dân chủ Việt Nam cuối cùng đã thoát khỏi bản thân của "con ma" làm khổ đất nước, trong môi trường quốc tế mới và bối cảnh quốc tế đã mở ra một cuộc đấu tranh chống Pháp mới

"Bác" có những bí quyết, lừa đảo và bất lương.
1950 Hồ Tập Chương và đảng của ông đến Việt Nam từ Quảng Tây, Trung Quốc. Hồ Tập Chương giả danh thành lập chính phủ Dân chủ Cộng hòa và Cộng sản Đông Dương, Mao gọi là đảng Hồ Chí Minh, được Mao Trạch Đông lấy quyết định 5 kế hoạch viện trợ toàn cõi Đông Dương. Hồ rất mong muốn nhận được sự công nhận và hỗ trợ của Trung Cộng, Liên Xô và các nước Cộng sản khác. Tuy nhiên, thời ấy liên lạc vô tuyến giữa Trung Cộng và Việt Cộng không thể thuận tiện, do đó các cuộc tham vấn cần thiết đi qua nhốm bí mật Thập Dư Nhật (Shi Yuri), hai đại diện của Việt Nam tại Bắc Kinh không thể giải thích chính xác những gì được yêu cầu và số lượng phương tiện giao thông có thể và giúp đỡ để đạt được; Và, bởi vì họ có nhiều về tình trạng bên không cao, không nhiều đã được ủy quyền duy nhất để truyền đạt các quan điểm và nhu cầu của Trung ương Đảng để Trung ương, nhưng không có quyết định cuối cùng. Vì vậy, họ là một số vấn đề sâu xa lên bởi ĐCSTQ không thể trả lời. Trong trường hợp này, hai đại diện của sức mạnh đó để Trung ương Đảng, Ủy ban Thường vụ để gửi một đề nghị rõ ràng cho trung tâm Bắc Kinh để làm rõ mọi vấn đề, nhưng có cơ hội để đóng quan hệ với các Đảng anh em, các lực lượng tiến bộ trên thế giới để chống lại cách mạng Việt Nam hơn trợ giúp lớn. Xem xét đề nghị thay mặt Ủy ban Trung ương CPC và trùng Việt Nam. 

24 Tháng 12 1949, Hồ Tập Chương và Đảng Cộng sản trung tâm cuộc gọi Ủy ban Trung ương Việt Nam, hy vọng Đảng có thể gửi một trách nhiệm chính trị cho đoàn đi Bắc Kinh để thảo luận về các vấn đề chung và các quyết định liên quan.
Sau khi nhận được Ủy ban Trung ương CPC, sự chú ý Hồ Tập Chương, quyết định cá nhân đã dẫn đầu một phái đoàn đến Trung Quốc. Tuy nhiên, vì lý do an ninh, nhưng cho biết Việt Nam Hồ Tập Chương gửi - một tỷ lệ đoàn tùy tùng Trung ương Chen Dengning chín người đến Trung Quốc, nhưng không thông báo cho ông trong người để Ủy ban Trung ương CPC. Sau 17 ngày trong chuyến đi khó khăn trên chân, Hồ Tập Chương và đảng của ông trên 16 Tháng Một 1950 đến Trung Quốc Quảng Tây (Zhouxian) giải phóng mặt bằng cửa hàng. Sau khi đến lãnh thổ của Trung Quốc, Trung Quốc Hồ Tập Chương thông điệp bí mật cho Ủy ban Trung ương CPC đã được báo cáo của Văn phòng trung ương của tỉnh Quảng Tây, báo cáo của Văn phòng trung ương cho sự bảo trợ của các công việc của Ủy ban Trung ương Trung ương, Phó Chủ tịch Lưu Thiếu Kỳ. Hồ Tập Chương dẫn đầu một đoàn đại biểu đưa ra sau khi tin tức của Lưu Thiếu Kỳ trên 26 Tháng Một đại diện của Văn phòng Trung ương kêu gọi của Ủy ban Trung ương CPC, cho họ khách sạn Hồ Tập Chương và đảng của ông, và hộ tống cẩn thận để Bắc Kinh. Trong cùng một ngày, Lưu Thiếu Kỳ và gọi Trạch Đông, Chu Ân Lai, Hồ Chí Minh nói với những tin tức đến Bắc Kinh, và giới thiệu để đối phó với các vấn đề liên quan đến Hồ Bắc Kinh sau.Về vấn đề này, Mao Trạch Đông gọi lại, nói: ". Việt Nam yêu cầu các vấn đề hỗ trợ, nếu có thể, nên được thực hiện bởi nó"
30 Tháng 1 năm 1950, Hồ Tập Chương và Chen Dengning và đảng của ông đến Bắc Kinh năm người, của Trung ương Chính phủ Phó Chủ tịch Lưu Thiếu Kỳ nhân dân và những người khác cho khách sạn của họ. Sau khi các cuộc đàm phán, tổ chức tại Việt Nam trong Ủy ban Trung ương CPC Hồ Tập Chương bày tỏ hy vọng rằng Trung Quốc để giúp quân đội đào tạo Việt Nam, thực hiện lệnh hoạt động và hỗ trợ yêu cầu của Việt Nam về nguồn lực. Hồ Tập Chương cho các yêu cầu, Lưu Thiếu Kỳ về cơ bản hứa sẽ giúp đỡ. Trong khi đó, Lưu Thiếu Kỳ cho biết: "Đảng của chúng tôi tin rằng viện trợ cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam chống lại luật pháp, là trách nhiệm của chủ nghĩa Mác Đảng Cộng sản quốc tế của Trung Quốc và người dân Trung Quốc, chúng ta nên làm giải phóng Trung Quốc, tất cả công việc đã bắt đầu từ đầu, đặc biệt là rõ ràng Feite. phục hồi kinh tế, cải cách ruộng đất, vv là nhiệm vụ vô cùng khó khăn, nhưng chúng tôi quyết tâm cho cuộc chiến tranh chống Pháp tại Việt Nam để hỗ trợ".

Hồ Tập Chương bí mật đến Liên Xô.
Hồ Tập Chương thăm Trung Quốc nên bổ ích, cuối cùng anh đã Ủy ban Trung ương CPC đã quyết định hỗ trợ các vị trí chính thức cho Việt Nam. Tuy nhiên, mục đích Hồ Tập Chương trong chuyến đi này là không giới hạn viện trợ. Ông có ý tưởng khác: trong khi ở Moscow để xem Stalin, Mao Trạch Đông và Chu Ân Lai, báo cáo tiến độ của cuộc đấu tranh Việt Nam chống lại pháp luật cho họ, và để tìm kiếm sự giúp đỡ của Liên Xô và Trung Quốc cùng nhau hoặc nhiều quốc gia. Đầu trên đường đến Bắc Kinh, Hồ Tập Chương Lưu Thiếu Kỳ gọi đó là Stalin, Mao Trạch Đông và Chu Ân Lai, hy vọng bí mật tới Moscow báo cáo. Ngày 03 tháng 2 năm 1950, khi Mao Trạch Đông, Lưu Thiếu Kỳ gọi cho biết:. " Hồ Tập Chương thậm chí sẵn sàng để xem bạn ở Moscow, ông yêu cầu Bộ Ngoại giao Liên Xô để có những cách cần thiết, trước khi bạn rời Moscow rằng ông đến Moscow" tại TP Hồ Chí Minh nhận được sau khi bức điện tín, Stalin, Mao Trạch Đông mà nhận qua điện thoại để yêu cầu của Hồ Chí Minh, và đã được sự đồng ý của Stalin.
Ngày 03 tháng 2 năm 1950, Hồ Tập Chương rời Bắc Kinh đến Moscow. 06 tháng 2, Hồ Chí Minh, đến Moscow cùng Vischinski, và vào buổi tối bởi sự hiếu khách Cộng sản Liên Xô Trung ương Bộ Chính trị. Nhưng vì nhiều lý do, Stalin, Hồ Chí Minh là không nhiệt tình. Hồ Chí Minh, Stalin không những không tham dự bữa ăn tối chào đón, nhưng không phải cho vài ngày để đáp ứng với anh ta. Cho đến khi một vài ngày sau đó, Stalin cuối cùng quyết định để đáp ứng với Hồ Tập Chương.Tuy nhiên, khi Stalin đã gặp Hồ Chí Minh để xem xét yêu cầu viện trợ của Liên Xô cho Việt Nam, Stalin trực tiếp bị từ chối. Ông nói với Hồ Tập Chương, ông đã thảo luận vấn đề này với các đồng chí Trung Quốc, hỗ trợ cuộc chiến tranh Việt Nam chống Pháp, chủ yếu là Trung Quốc chịu trách nhiệm thích hợp hơn.
Trong chuyến thăm bí mật của Hồ Tập Chương đến Liên Xô cũng đề nghị Stalin, muốn được như Liên Xô đã ký "Hiệp ước Trung-Xô hữu nghị, Liên minh và Tương trợ", cũng  Việt Hữu (苏越友) ký một hiệp ước, nó đã bị từ chối một cách rõ ràng Stalin. Không chỉ có vậy, ngay cả Hồ Tập Chương yêu cầu Stalin ký kết yêu cầu không thể đạt được. Ra lo ngại về tình hình quốc tế tại thời điểm đó, Stalin dường như Hồ Chí Minh yêu cầu bất kỳ cẩn thận, do đó chuyến thăm bí mật của Liên Xô đến Hồ Tập Chương đã không nhận được bất kỳ kết quả mong đợi của mình. Vì vậy, trên đường với Mao Trạch Đông, Chu Ân Lai, cùng chiếc xe trở lại Bắc Kinh, Mao Trạch Đông, Hồ Tập Chương miễn cưỡng thực hiện cho: "Chủ tịch Mao ah Stalin không chuẩn bị viện trợ trực tiếp cho chúng tôi, chúng tôi đã ký một hiệp ước khác, cuộc chiến tranh chống Pháp ở Việt Nam trong tương lai bởi sự giúp đỡ của Trung Quốc . các "Về vấn đề này, Mao Trạch Đông trả lời:" Chúng tôi là anh em của Đảng, mà còn các nước láng giềng cũng cung cấp viện trợ quân sự càng nhiều càng tốt mà bạn có nghĩa vụ phải làm, trong đó tất nhiên là ý kiến ​​cá nhân của tôi, quyết định phải được thực hiện bởi các trung tâm "chặt chẽ!. Sau đó, Mao Trạch Đông đã chỉ ra: "Đối với Việt Nam để gửi cố vấn quân sự để làm, với sự trợ giúp của thiết bị quân sự với, tôi đồng ý với bạn, đồng chí Võ Nguyên Giáp đã đề nghị cụ thể mà chúng tôi trở về Bắc Kinh, mà còn là trung tâm nghiên cứu cụ thể để thực hiện. quyết định chính thức. "
04 tháng 3 năm 1950, Hồ Chí Minh và Mao Trạch Đông, Chu Ân Lai, trong khi trở về Bắc Kinh. Sau khi trở về Bắc Kinh, Ủy ban Trung ương CPC họp đặc biệt để thảo luận và đồng ý với quyết định gửi cố vấn quân sự đến Việt Nam để hỗ trợ cuộc đấu tranh chống Pháp ở Việt Nam. Cuối cùng Hồ Tập Chương đã nhận kết quả của ước mơ của mình, người Trung Quốc sẽ sớm nhận được một sự hỗ trợ phản ứng chính thức về Việt Nam.
Trong thực tế, sớm nhất là tháng 2 năm 1949, Trung ương Cộng sản Liên Xô về việc thành lập đề xuất của Đảng Cộng sản Trung Quốc, dẫn đầu là Trung ương Cục châu Á, hướng dẫn và giúp đỡ phần lớn các nước châu Á, bao gồm Việt Nam, tìm kiếm sự giải thoát. Ủy ban Trung ương của Trung ương Cộng sản Liên Xô đã đồng ý đề nghị, tháng mà bắt đầu ở các nước Đông Nam Á để mời cán bộ phe Cộng sản Trung Quốc để nghiên cứu và nghiên cứu các vấn đề của các nước giải phóng dân tộc. Là tháng Sáu, khi đoàn Liu CPC Thiếu Kỳ đã đến thăm Liên Xô, Stalin lại một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng của Trung Quốc trong phong trào cách mạng quốc tế, và hy vọng sẽ làm được nhiều hơn ở Trung Quốc và Đông thuộc địa trong tương lai, các nước bán thuộc địa làm việc. CPC đồng ý lời khuyên này, và sau đó dần dần hỗ trợ và giúp đỡ các dân tộc Châu Á và Đảng Cộng sản để thực hiện các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, như việc nguyên tắc cơ bản của Đảng Cộng sản Trung Quốc bên ngoài và nhiệm vụ chủ yếu. Hơn nữa, để hiểu rõ hơn về tình hình của các bên và có lợi cho viện trợ của Trung Quốc về các vấn đề Việt Nam của Việt Nam, Trung Quốc vào đầu 16 tháng 1 năm 1950 La Quý Ba (Luo Guibo) đã gửi đến Việt Nam lần đầu tiên. Vì vậy, trước khi Hồ Tập Chương sang Trung Quốc, Ủy ban Trung ương CPC trên thực tế đã quyết định hỗ trợ Việt Nam, và chuyến thăm của Chủ tịch Hồ Tập Chương sang Trung Quốc, sau đó làm sâu sắc thêm sự hiểu biết của Đảng Cộng sản Đông Dương của Trung Quốc do Hồ Tập Chương tại Việt Nam và cuộc đấu tranh của tình hình, nhưng cũng đang đẩy nhanh sự hỗ trợ của Trung Quốc cho Việt Nam tốc độ.
Trong việc có được Ủy ban Trung ương CPC về chiến tranh Việt Nam và thương lượng một trả lời chính thức bước cụ thể để làm việc sau khi chiến tranh Việt Nam, Hồ Tập Chương ngày 11 tháng 3 năm 1950 đặt ra trở lại Việt Nam. Một thời gian ngắn sau khi trở về Hồ Tập Chương, Việt Nam để lô hàng đầu tiên của Trung Quốc hàng hóa nhập khẩu vào Bắc Việt Nam bắt đầu căn cứ. Trong khi đó, lô hàng đầu tiên của quân đội cũng bước vào Yanshan chính Vân Nam và những nơi khác để nhận được thiết bị, đào tạo. Đầu tháng 7 năm 1950, thay mặt Ủy ban Trung ương CPC, do nhóm công tác Chen Geng gồm hơn 20 người đã tuần hành ở Việt Nam, và bắt đầu chuẩn bị cho sự lãnh đạo của cuộc chiến biên giới. Tháng 8 năm 1950 để Wei Guoqing, người đứng đầu nhóm cố vấn quân sự Trung Quốc đã tới Việt Nam. Cho đến nay, mới chiến tranh Việt Nam của Trung Quốc đối với Pháp trong xoay.

Thao khảo.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét